Nov 24

Ny teknologi gør Coops markedsføring mere effektiv

Coop har taget nye teknologier og nye metoder i brug i et nyt beslutningsstøttesystem til marketing leveret af Annalect

Coop har en ambition om at arbejde agilt og faktabaseret for at nå deres ambitiøse kommercielle mål, som handler om kundestrøm, omsætning og avance.

Man ønskede derfor at etablere et nyt marketingbeslutningsstøttesystem, der understøtter en agil arbejdsform og sikrer et mere faktabaseret og robust grundlag for de mange beslutninger, der skal træffes hver dag.

Annalect udviklede derfor et agilt salgsmodel-setup på tværs af alle Coops kæder. Systemet skulle i modsætning til traditionelle marketingeffektmålingssystemer kunne optimere koncernens markedsføringsindsats kontinuerligt i forhold til kundestrøm, avance og omsætning på et meget detaljeret niveau. Det skulle sikre, at COOP får løbende effektmåling på alle taktiske marketingaktiviteter, og dermed de optimale betingelser for at tage de rigtige beslutninger om kampagner, medieinvesteringer og medieanvendelse.

Forudsætningen for at realisere den ambition i en kompleks forretning som COOP var, at et omfattende datasæt skulle automatiseres og systematiseres. Der skulle arbejdes efter en disciplineret Data Governance proces, som stillede helt nye krav både til COOP og deres samarbejdspartnere. Hos COOP involverede processen marketingafdelingen, men også finansafdelingen og COOPs datawarehouse/IT funktion.

Målet var at automatisere dataindsamlingen fra så mange kilder som muligt, gennem programmering og API-integrationer, hvilket skulle sikre øget datakvalitet og mindske risiko for menneskelige fejl i datakodningen. Samtidig ændrede dette alle hidtidige processer og krævede en helt ny tilgang til arbejdet med datakodning og håndtering.

Løsning:

Løsningen er baseret på den nyeste teknologi og de nyeste metoder og kan ikke sammenlignes med traditionelle metoder. Takket være den nye tilgang, kan vi analysere de faktorer, der påvirker Coops salg på et meget detaljeret niveau og kontinuerligt stille helt aktuelle indsigter til rådighed.

Det nye system sikrer, at Coop løbende får effektmåling på alle taktiske marketingaktiviteter, som giver optimale betingelser for at tage de rigtige beslutninger om kampagner, medieinvesteringer og medieanvendelse.

Annalects beslutningsstøttesystem baserer sig på direkte dataintegrationer og machine learning, som kontinuerligt afdækker sammenhænge i data og beregner udbyttet af alle aktiviteter. Systemet er udviklet i open source-programmet ”R”, og alle datakilder er automatiserede og direkte integreret via API-løsninger på COOPs egne data, makro-datakilder, som DMI, og ikke mindst mediedatakilder som Adform, Unicorn etc. Den fuldautomatiserede løsning betyder en ekstrem hurtig realtidsoptimering trods ekstreme mængder af data, og den manuelle håndtering er begrænset til et minimum i form af validering af resultaterne.

De første indsigter fra det nye system har været lidt af en øjenåbner for Pia Niemann, der er Coops marketingdirektør.

– Det er blevet meget tydeligt, at der ikke er tale om ”one size fits all, når vi planlægger media for vores fire kæder, hvor effekten af de store media som f.eks. TV og tilbudsaviser varierer langt mere pr. kæde, end vi troede, siger hun.

– Det betyder, at vi nu kan blive mere nuancerede i medievalget for de enkelte kæder og på den måde optimere ROI (Return On Investment, red.) yderligere for hver kædes investerede mediekrone, fortsætter Pia Niemann og kommer med et eksempel:

– På trods af nogle danskeres irritation over tilbudsaviser, har vi jo kunnet se, at de i nogle segmenter faktisk virker godt som kundestrømsgenerator. Men nu kan vi faktisk også se, at der ligeledes er markant forskel på effekten af tilbudsaviserne for de forskellige kæder

OPRINDELIG ARTIKEL: https://markedsforing.dk/artikler/marketing/coop-direkt-r-ny-tech-har-v-ret-en-jen-bner